Strona internetowa gwarancji De Minimis

Na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego zaprojektowaliśmy layout strony internetowej informującej przedsiębiorców oraz instytucje bankowe o możliwości skorzystania z programu gwarancji De Minimis.