Raport MiR - "Zintegrowane Podejście Ukierunkowane Terytorialnie"

Zaprojektowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju raport zawiera wnioski z badania w jaki sposób kraje członkowskie wykorzystują podejście ukierunkowane terytorialnie w politykach publicznych (place-based approach) na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w ramach unijnego systemu zarządzania gospodarczego i strategii Europa 2020.