Elektroniczny Raport Roczny 2012 dla PGNiG SA

Przewagą wersji elektronicznej nad papierową, jest swoboda w możliwości zwiększenia zakresu danych, publikowanych dla interesariuszy. W stosunku do wersji papierowej raport został poszerzony o szczegółowe dane finansowe oraz o dokument ładu korporacyjnego. 

Funkcjonalność raportu została wzbogacowana o autorskie rozwiązania informatyczne, pozwalające na korzystanie w trybie offline (wersja na płycie CD).

Jury kapituły Instytutu Rachunkowości i Podatków doceniło jakość prezentowanego raportu, przyznając mu drugie miejsce, w kategorii Best Annual Report.