"Dać rade w Polsce" - projekt informacyjno-edukacyjny dla cudzoziemców

We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka zrealizowaliśmy projekt "Dać radę w Polsce"  mający na celu opracowanie podręczników z informacjami dla cudzoziemców spoza terenów Unii Europejskiej, którzy legalnie przebywają na terytorium RP.

W ramach projektu zostało opracowane logo oraz wydane dwa pakiety informacyjne dla cudzoziemców w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraiński, chińskim i wietnamskim. Jeden zawiera informacje o pomocy społecznej i ochronie prawnej, a drugi o podatkach i ubezpieczeniach.