Minimalistyczny design ideą projektową Raportu Rocznego BGK 2013

Prostota i wyrazistość formy to założenia projektowe przyświecające jubileuszowej wersji raportu rocznego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Doskonale czujemy stylistykę, w której "mniej znaczy więcej", co zaowocowało realizacją godną jubileuszu.